x Modlniczka Kasztanowa 44500.00 m2 - sprzedaż
Kontakt w sprawie oferty
Rafał Wojtaszek
lic: -
cena: 14.500.000

Działki - sprzedaż

Modlniczka, , Kasztanowa

Szczegółowe dane

wyglad pusta
rodzaj dzialki przemysłowa
panstwo Polska
ogrodzenie brak
ksztalt prostokąt
dojazd asfalt
dlugosc dzialki 150
media bit prąd, woda, gaz, telefon, kanalizacja
szerokosc dzialki 75

Mapa dojazdu

Opis oferty

OFERTA SPRZEDAŻY
TERENU INWESTYCYJNEGO W MODLNICZCE K/KRAKOWA
Teren o przeznaczeniu pod obiekty produkcyjno-usługowe o powierzchni od 1,23 ha – 4,45 ha (symbol planu: PU)
Kontakt w sprawie oferty:
MACIEJ SZUMIEC ESTATE PROJECT RAFAŁ WOJTASZEK GEOCENTRA
TEL: 603 633 388 TEL: 512 194 222
mail: maciejszumiec@gmail.com mail: geocentra@op.pl
Przedmiotem oferty jest sprzedaż terenu inwestycyjnego o powierzchni 4,45 ha. Teren ten może zostać podzielony na mniejsze tereny odpowiednio o powierzchniach 1,23 ha; 1,81 ha; 2,55 ha lub 3,16 ha.
Przedmiotowy teren zlokalizowana jest w miejscowości Modlniczka w południowej części gminy Wielka Wieś, która to gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Nieruchomość w linii prostej jest oddalona o 700 metrów od Węzła Modlniczka, który stanowi bezpośredni zjazd z północnej obwodnicy Krakowa, która to obwodnica oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 500 metrów. W najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycyjnego znajduje się centrum logistyczne Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Teren jest nieuzbrojony, jednak istnieje możliwość podłączenia sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i kanalizacyjnej, które znajdują się w odległości 100 metrów - w ciągu ulicy Koralowej, z której zapewniona jest dostępność komunikacyjna do oferowanego terenu.
Teren inwestycyjny objęty jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś i zgodnie z tym planem działki wchodzące w skład przedmiotowego terenu przeznaczone są pod obiekty produkcyjno-usługowe, gdzie ustalono wskaźnik wykorzystania terenu powierzchni zabudowy na 55 %, a powierzchnia terenu biologicznie czynnego na nie mniej niż 18 %.

Uchwała Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś – z późniejszymi zmianami.
§ 15
1. Tereny obiektów produkcyjno-usługowych („PU”) przeznacza się dla:
1) obiektów produkcyjnych i urządzeń produkcyjnych, składów i magazynów, usług, handlu, rzemiosła, wytwórczości, obsługi rolnictwa,
2) zieleni urządzonej, małej architektury,
3) obiektów i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy określonej w pkt 1.
2. Ustala się warunki zagospodarowania dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40 %,
b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 20 %,
2) dla terenów „PU” położonych w granicach obszaru „Modlniczka-5” ustala się intensywność zabudowy w przedziale od 0 do 1,1 oraz wskaźniki wykorzystania terenu:
a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 55 %,
b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 18 %.
CENY POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW
W ZALEŻNOŚCI OD POWIERZCHNI TERENU INWESTYCYJNEGO :
Numer oferty Powierzchnia terenu Cena całkowita 1. 1,23 ha 3 600 000 zł 2. 1,79 ha 5 700 000 zł 3. 1,81 ha 5 700 000 zł 4. 2,55 ha 8 400 000 zł 5. 3,16 ha 10 500 000 zł 6. 4,45 ha 14 500 000 zł

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam jednorazową zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych powyżej firmie P.U.G Geocentra.
Copyright ©  GEOCENTRA - wszystkie prawa zastrzeżone