x Modlniczka Komandosów 19300.00 m2 - sprzedaż
Kontakt w sprawie oferty
Rafał Wojtaszek
lic: -
cena: 6.800.001

Działki - sprzedaż

Modlniczka, , Komandosów

Szczegółowe dane

media bit prąd, woda, gaz, kanalizacja
wyglad pusta
rodzaj dzialki przemysłowa
panstwo Polska
ogrodzenie brak
ksztalt inny
dojazd polny
dlugosc dzialki 190
szerokosc dzialki 190

Mapa dojazdu

Opis oferty

Przedmiotem oferty jest sprzedaż terenu inwestycyjnego o powierzchni 1,93 ha.
Przedmiotowy teren zlokalizowana jest w miejscowości Modlniczka w południowej części gminy Wielka Wieś, która to gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Nieruchomość w linii prostej jest oddalona o 700 metrów od Węzła Modlniczka, który stanowi bezpośredni zjazd z północnej obwodnicy Krakowa, która to obwodnica oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 500 metrów. W najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycyjnego znajduje się centrum logistyczne GLP Kraków Airport Logistics Centre. Teren jest nieuzbrojony, jednak istnieje możliwość podłączenia sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i kanalizacyjnej, które znajdują się w odległości ok. 100 metrów od nieruchomości.
Teren inwestycyjny objęty jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś i zgodnie z tym planem działki wchodzące w skład przedmiotowego terenu przeznaczone są pod obiekty produkcyjno-usługowe, gdzie ustalono wskaźnik wykorzystania terenu powierzchni zabudowy na 55 %, a powierzchnia terenu biologicznie czynnego na nie mniej niż 18 %. Uchwała Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś – z późniejszymi zmianami. KRAKÓW MODLNICZKA LOTNISKO W BALICACH § 15 1. Tereny obiektów produkcyjno-usługowych („PU”) przeznacza się dla: 1) obiektów produkcyjnych i urządzeń produkcyjnych, składów i magazynów, usług, handlu, rzemiosła, wytwórczości, obsługi rolnictwa, 2) zieleni urządzonej, małej architektury, 3) obiektów i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy określonej w pkt 1. 2. Ustala się warunki zagospodarowania dla terenów, o których mowa w ust. 1: 1) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu, z zastrzeżeniem pkt 2: a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40 %, b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 20 %, 2) dla terenów „PU” położonych w granicach obszaru „Modlniczka-5” ustala się intensywność zabudowy w przedziale od 0 do 1,1 oraz wskaźniki wykorzystania terenu: a) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 55 %, b) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 18 %

Plik wideo

Formularz kontaktowy

Wyrażam jednorazową zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych powyżej firmie P.U.G Geocentra.
Copyright ©  GEOCENTRA - wszystkie prawa zastrzeżone